ZMĚNOVÝ MANAGEMENT

240,00  s DPH (200,00  bez DPH)

Termín: 5. 6. 2023

Čas: 9:30 – 15:30

Miesto: Cirkevná ZŠ Jána Krstiteľa, Partizánske

Max 15 ľudí

Tento workshop v češtine sa zameriava na osem krokov implementácie zmeny podľa Johna Kottlera. Kroky zahŕňajú uvedomenie si naliehavosti zmeny, zostavenie koalície na presadenie zmeny, vytvorenie vízie a stratégie, komunikáciu zmeny, delegovanie zodpovedností, tvorbu krátkodobých víťazstiev, využitie výsledkov a podporu ďalších zmien a zakotvenie zmien do firemného života. Počas workshopu sa riešia napríklad Belbinove tímové role, najčastejšie nezrovnalosti firemného chovania a konkrétne metódy zapojenia zamestnancov do zmeny. Viac informácií o workshope nájdete v popise nižšie.

Na sklade

Kategórie:

Popis

8-mi krokový cyklus implementace změny podle Johna Kottlera = na to aby jakákoliv změna ve fungování firmy, od krizových změn až po změny vyplívající například ze strategie, skutečně fungovala a zůstala ve fungování firmy delší dobu než je oční kontakt šéfa, který se kouká jak se to dělá, je potřeba danou změnu implementovat správně a návod na to už existuje:

  1. Vědomí naléhavosti změny
  2. Sestavení koalice schopné změnu prosadit – Zde si probereme belbinovy týmové role, zadefinujeme si nejčastější nešvary firemního chování a jak na ně
  3. Vytvoření vize a strategie – Povíme si jak vizi a strategii komunikovat v rámci změnového týmu a upravovat tak, aby byla co nejvíce přijatá lidmi, kteří ji budou realizovat
  4. Komunikace změny – Když jsme prošli první etapou a naše změna/strategie je přijatá změnovým týmem, je nutné ji prosadit v celé firmě. Jak? Zde si ukážeme postup konkrétní metody zapojení zaměstnanců do změny podle K.Lewina.
  5. Delegování v širokém měřítku – Aby tento bod fungoval, musí fungovat organizační struktura a koncepce zodpovědností a kompetencí jednotlivých zaměstnanců ve firmě.
  6. Vytváření krátkodobých vítězství – Neexistuje větší motivace než seberealizace a úspěch, pojďme ji dopřát lidem kteří s námi pracují. Metoda SCORE (Select – Clarify – Organize – Run – Evaluate)
  7. Využití výsledků a podpora dalších změn – Abychom z malých ukázek toho co změna dokáže mohli udělat strategickou obměnu, potřebujeme dodržet procesy BPR – business proces reengineeringu.
  8. Zakotvení změn do firemního života – Žádná změna dlouhodobě nefunguje pokud k ní není vytvořena směrnice nebo manuál a nepovažují ji všichni za standard. A proto se podíváme na metodu Dr.GRAC (Dr – Desired results ; G – Guidelines ; R – Resources ; A – Accountability ; C – Counsequences)